Kontakt

Besøksadresse
Industriveien 1
7332 Løkken Verk
E-post
post@o-mek.no
Telefon
950 44 454 / 414 03 015
O-mek AS
Industriveien 1
7332 Løkken Verk
Tlf: 950 44 454 / 414 03 015
E-post: post@o-mek.no
Org. Nr. 922 655 588